@stemvangedachten

Door passie weef ik liederen/gedichten. Doorleef gedachten en verhalen. Fietsend/wandelend omarmt mijn ziel natuur. Ontspanning vind ik in laptop, puzzelen, opwekking en Bijbel, waar mijn geest kan dwalen en gedachten rusten. Ik leg momenten vast, foto/video en voor de buis ben ik een getuige van de wereld. Ik ben een volger van Jezus, in wiens licht mijn geest opbloeit en de liefde zich verspreidt. Bundels van wijsheid ontstaan, die ik graag deel. Ik ben geboren in het Hoge Noorden, waar mijn bloedband woont en mijn hart zich verheugd, want daar ligt mijn oorsprong en een deel van mijn ziel.