Migrerende dieren hebben last van mensen, concludeert een VN-onderzoek. Bijna alle vissen op een lijst met beschermde soorten worden met uitsterven bedreigd.
De populaties van ruim vier op de tien beschermde migrerende diersoorten krimpen. Een op de vijf van die soorten wordt met uitsterven bedreigd.

Op de staan 657 soorten, zoals de brandgans, de witflankdolfijn en de monarchvlinder. Met name met migrerende vissen gaat het slecht. Maar liefst 97 procent van de vissoorten op de lijst wordt met uitsterven bedreigd, en sinds 1970 zijn de beschermde vissoorten gemiddeld 90 procent minder veelvoorkomend geworden. Leefgebied
De oorzaak laat zich raden: „intense antropogene druk”, oftewel schade toegebracht door mensen. Verkleining, versnippering en verslechtering van leefgebied, vaak door landbouw, speelt een hoofdrol, samen met jagen en vissen. Daarnaast laat vervuiling met onder meer plastic, pesticiden en geluid zijn sporen na. Klimaatverandering heeft ook invloed, en die invloeden nemen naar verwachting toe in de komende decennia – „niet alleen als directe bedreiging voor soorten maar ook als versterking van andere bedreigingen”.

Goed nieuws is er ook: „Er is een schat aan kennis over de antwoorden en oplossingen die nodig zijn om migrerende populaties te helpen herstellen.”

https://www.cms.int/en/news/landmark-un-report-reveals-shocking-state-wildlife-world%E2%80%99s-migratory-species-animals-are

Het gaat slecht met migrerende diersoorten