Zo simpel kan het zijn. Twee vrienden bouwden tijdens corona een kaal weiland in Oldeholtpade, Friesland in een half jaar tijd om tot natuurgebiedje - met veel meer soorten planten en dieren. Gewoon door water de ruimte te geven en inheemse plantensoorten aan te planten: meidoorn, sleedoorn, vlier, krent, hondsroos, sporkehour, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en geoorde wilg.
#biodiversiteit #natuur #water
Idee van Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein, die nu meer plekken zoeken om hetzelfde te doen.

Puur natuur - water de ruimte geven en wachten

2 comments